Platby za stravování a školkovnéDatum konání:
9.9.2016

Úhrada stravného a školného za září 2016

Od září dochází ke změně v úhradě stravného v MŠ i ZŠ a školného za MŠ a ke změně čísla účtu školy. Vše se bude hradit předem. Z důvodu změny SW pro školní jídelnu proběhne platba za měsíc září tak, že první záloha za stravování a školné na měsíc září je ve výši plné docházky dítěte a uhradíte ji jednorázovým převodním příkazem. Následující měsíc se bude částka ponižovat o neprojedené, ale odhlášené obědy a svačiny. 

Podrobné informace k platbám (inkasu) v dalších měsících obdržíte v průběhu září.

Prosíme o úhradu níže uvedené částky za Vaše dítě na účet školy do 9. září 2016:

Variabilní symbol: uveďte datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr (např. 11062010)

Číslo účtu školy: 115-2959660227/0100

Do poznámky je možno uvést jméno a příjmení dítěte.

děti v MŠ

Školné

Stravné

Celkem za září

380,-

21 dní x 32,- Kč = 672,-

1052,- Kč

230,- (sdílené místo)

21 dní x 32,- Kč = 672,-

902,- Kč

0,- (předškolák)

21 dní x 32,- Kč = 672,-

672,- Kč

 

žáci 1. - 5. ročníku ZŠ

Stravné (svačiny a obědy)

Celkem za září

21 dní x 30,- Kč = 630,-

630,- Kč

 


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz