Kroužky a družinaDatum konání:
30.9.2016

Informace ke kroužkům:

Již v září probíhá kroužek náboženství a zpívání s Ivou, ve středu odpoledne i hasiči. Ostatní kroužky budou probíhat od října, jejich seznam a termíny obdržíte v druhé polovině září.

Platby za školní družinu:

Vybíráme 400 Kč na měsíce září - prosinec, prosíme o úhradu do konce října. Platí se v hotovosti paní vychovatelce Hrdličkové.


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz