RECYKLOHRANÍ v ZŠDatum konání:
1.11.2016

Program Recyklace hrou pro ZŠ.
Žáci se hravou formou dozvědí jednak o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a jednak pochopí, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Žáci přitom budou pracovat s modely elektrozařízení i s dalšími vhodnými metodickými pomůckami.
V rámci projektu Recyklohraní, do kterého jsme zapojeni.


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz