Změna rozvrhu v ZŠDatum konání:
28.2.2017

Od 2. pololetí dochází k malé úpravě rozvrhu hodin v 1., 3. a 4. ročníku. Jedná se o výměnu vyučovacích hodin v pondělí. Ve všech ročnících se vymění 3. hodina za 4. vyučovací hodinu.

Upravené rozvrhy:

1. ročník      3. ročník      4. ročník


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz