Konzultační týden v ZŠDatum konání:
8.1.2018
Datum ukončení:
17.1.2018

Ve dnech 8. - 17. ledna 2018 proběhnou ve třídách základní školy rodičovské schůzky a konzultace. U každé ze tříd probíhají konzultace dle potřeb vyučujících, sledujte prosím informace v týdenních plánech a žákovských knížkách.

Mgr. Helena Salfická, 1. ročník: rozpis konzultačních hodin najdete na stránkách školy (horní menu - Základní škola - konzultace třída I. - 1. ročník.

Mgr. Magdaléna Cejpková, 2. ročník: informace ke konzultacím mají žáci v týdenním plánu, lze se domluvit individuálně.

Mgr. Václava Krčmárová, 3. ročník: rodičovská schůzka proběhne v úterý 9. ledna od 16 hodin ve třídě, konzultace lze domluvit individuálně.

Mgr. Kateřina Kopecká, 4. a 5. ročník: rozpis konzultačních hodin najdete na stránkách školy (horní menu - Základní škola - konzultace třída III).


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz