Platby za školní družinu - 2. pololetíDatum konání:
31.3.2018

Úplata za 2. pololetí - školní družina

Prosíme o úhradu úplaty za školní družinu (klub) za 2. pololetí školního roku 2017/2018 ve výši 500 Kč (100 Kč měsíčně).

Platby vybírá paní vychovatelka Klára Hrdličková v hotovosti do konce března 2018.


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz