Anketa pro rodiče - hodnocení školyDatum konání:
15.6.2018
Datum ukončení:
30.6.2018

Vážení rodiče,
prosíme Vás o spolupráci  - vyplnění anketního dotazníku.

Výsledky využije škola jako podklad pro vlastní hodnocení kvality výuky i pro hodnocení atmosféry ve škole a spokojenosti Vás rodičů i Vašich dětí.
Máte možnost vyjádřit své názory na otázky, které si škola pro vyhodnocení své činnosti i pro své další směřování klade. Budeme vděčni i za Vaše slovní komentáře všude tam, kde budete mít zájem vyjádřit se podrobněji.
Vyplnění ankety by nemělo vyžadovat více než 20 minut. Veškeré informace jsou zpracovávány anonymně. V případě sourozenců ve škole je na Vašem zvážení, zda chcete dotazník vyplnit za každého z nich. 
S výsledky se budete moci seznámit na webových stránkách školy nebo u ředitelky školy po zpracování všech dotazníků.
Děkujeme za Vaši ochotu i za Váš čas, velmi si Vaší spolupráce vážíme.

 

Anketa pro rodiče žáků ZŠ

Anketa pro rodiče dětí z MŠ


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz