Třídíme odpad, sbíráme a pomáhámeDatum konání:
30.4.2014

Od letošního roku jsme se připojili k projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Dále sbíráme starý papír (letáky, noviny, kartony). Pokračujeme i ve sběru plastových víček, kterými pomáháme nemocnému Míšovi Tereskovi z Chrudimě.

Pokud se potřebujete zbavit starých malých elektrospotřebičů (mobilní telefony, žehličky, mixéry…), baterií, starého papíru nebo máte plastová víčka, přineste nám je do školy. Děkujeme.


Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz