Základní škola

 Naše základní škola je školou malotřídní, některé hodiny se v jedné třídě vyučují společně dva ročníky.

Výuka v naší malotřídce není o nic horší než ve velkých školách. Naopak. U nás jsou děti od začátku vedeny k samostatnosti při práci v hodinách, běžně se zde pracuje ve skupinkách, zařazujeme projektové vyučování i jiné moderní metody. Díky malému počtu žáků se učitelé dětem individuálně věnují, mají o nich neustále přehled.  Děti ve třídách přirozeně navazují kontakt se staršími nebo mladšími spolužáky, neznáme tu šikanu. Naši školu navštěvují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci školy, pro starší žáky je zajištěna odpolední činnost v Dětském klubu MOMA (více pod záložkou MOMA), prvňáčkům zajišťujeme doprovod k autobusu.

U nás ve škole všichni společně svačíme i obědváme ve školní jídelně, svačinky z čerstvých surovin nám chystá paní kuchařka přímo ve škole, rodiče tak mají o starost méně.  Vaříme zdravě, nepoužíváme polotovary ani chemické přísady. Využíváme výhod venkovské školy - trávíme mnoho času venku v přírodě v rámci vyučování nebo s družinou. 

Žáci mají možnost navštěvovat mnoho kroužků - jejich přehled naleznete pod odkazem Zájmové kroužky.

Rozvrh hodin přizpůsobujeme dojíždějícím žákům, dobrá dopravní dostupnost je ze všech místních částí obce Morašice a z okolních i vzdálenějších obcí (Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice, Lány, Bylany, Chotěnice, Heřmanův Městec).

Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi působícími v obci a okolí (Sbor dobrovolných hasičů Morašice, Dětský oddíl Berušky Lány, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec), naše děti se podílejí na místních akcích (vítání občánků, setkání seniorů apod.).

 

Ve školním roce 2017/2018 jsou žáci rozděleni do tří tříd:

I. (1., 2. ročník) - třídní učitelka Mgr. Magda Cejpková, učitelka Mgr. Helena Salfická

II. (3. ročník) - třídní učitelka Mgr. Václava Krčmárová, asistenti pedagoga Mgr. Klára Hrdličková, Radka Petrovičová

III. (4., 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Katka Kopecká (třída sídlí na odloučeném pracovišti v budově č. p. 104, tel. č.: 468 003 632) 

 

Rozvrhy hodin:    

  1. ročník1. ročník                 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník2. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník3. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník4. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník5. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omlouvání žáků z vyučování:

Pro nahlášení absence žáka využívejte telefon do školní jídelny (468003633). Žáka odhlásíte ze stravování a o nemoci žáka bude zároveň informována třídní učitelka.

Informace k probíranému učivu najdete pod záložkou Základní škola - Týdenní plány.

     

   

CO NÁS ČEKÁ 

 Přehled o akcích pro žáky a další důležité informace najdete v záložce Kalendář akcí.

 

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz