Mateřská škola

U Lískulek a Dubínků

 

 

 CO NÁS ČEKÁ    

Červen
1 Plavání 4. lekce - odjezd 8:50 hod., Angličtina  Projektový týden - Itálie
2 SO  
3 NE  
4 PO Dětský den v MŠ
5 ÚT Dopravní hřiště Chrudim, odjezd 8:30 hodin
6 ST Plavání 5. lekce - odjezd 8:50 hodin, Náboženství, Hasiči   
7 ČT Den pro mou hračku, Zpívání
8 Muzikál v MŠ - Tři bratři 10:30 hodin
9 SO Kozojedské slavnosti - 700 let výročí Kozojedské tvrze - zpívání 14:00 hodin
10 NE  
11 PO  
12 ÚT  
13 ST Plavání 6. lekce - odjezd 8:50 hodin, Náboženství, Hasiči   
14 ČT Zpívání
15  
16 SO  
17 NE  
18 PO  
19 ÚT  
20 ST Plavání 7. lekce - odjezd 8:50 hodin, Náboženství, Hasiči   
21 ČT Zpívání
22 Plavání 8. lekce - odjezd 8:50 hodin
23 SO  
24 NE  
25 PO Putování po Evropě - stezka v okolí Morašic  Projektový týden - Afrika
26 ÚT

Plavání 9. lekce - odjezd 8:50 hodin, Zahradní slavnost 15:30 hodin

                                                                          Projektový týden - Afrika

27 ST Plavání 10. lekce - odjezd 8:50 hodin             Projektový týden - Afrika
28 ČT Plavba parníkem, odjezd 7:45 hodin, Zpívání  Projektový týden - Afrika
29                                                                         Projektový týden - Afrika
30 SO  


 Přehled o akcích pro děti a další důležité informace najdete v záložce Kalendář akcí.

 

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2017-18):

 

Pondělí:     8:30 – 11:00     Muzikohrátky, Bětka a Pavel Jasanští (480,-Kč na ½ roku)

 

Úterý:        9:00 – 10:00       Flétna, Jana Salfická 

             

Středa:      13:00 – 14:00     Náboženství, předškoláci, sestra Gratia

                 15:30 – 17:00     Hasiči, od 5 let, Jana Klasová, Květa Dvořáková a                                                                          Maruška Sixlová

                 leden - únor        Lyžařský kurz - smluvní lyžařská škola SKI FANATIC, kurzy pro                                                                    začátečníky i pokročilé v Hlinsku. 12 lekcí v                                                                        lednu až únoru 2017. Vždy ve středu odpoledne                                                                  (odjezd v 13:10 hod., návrat 17:50 hod.). 

Čtvrtek:     13:00 – 15:00       Zpívání, Iva Malinová

Pátek:       13:15 – 14:15      Angličtina, (450,- Kč na ½ roku), Tomáš Navrátil

 

Průběžně                            Keramika, vaření, sportovní kroužek - pro všechny, Iva Stará,                                                                   Monika Kosinová, Martina Pošíková a Jana Salfická

Květen - červen                  Plavání

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

pro školní rok 2018/2019

 

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim: 

M2018/

14

M2018/

22

M2018/

24

M2018/

09

M2018/

15

M2018/

10

M2018/

18

M2018/

13

M2018/

03

M2018/

04

M2018/

05

M2018/

07

M2018/

17

 

SEZNAM UCHAZEČŮ NEPŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim: 

M2018/

16

M2018/

21

M2018/

02

M2018/

01

M2018/

20

M2018/

12

M2018/

08

M2018/

19

M2018/

06

M2018/

11

Prosíme rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do mateřské školy, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí ve škole ve dnech 18. - 31. května 2018 v době od 7:00 do 16:00 hodin, případně v jiném termínu po telefonické domluvě.

Děkujeme.

                                                                     

 

                                    Co je dobré vědět 

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory (ne pantofle)
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamko, noční košili
 • Pláštěnka
 • Hrneček na pití v průběhu dne - plastový, plechový - ne skleněný, keramický
 • Kartáček na zuby, pastu
 • Tekuté mýdlo
 • Toaletní papír – 1 balení
 • Papírové kapesníčky – 3 balení
 • Všechny věci musí být podepsané!

 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 • provoz MŠ je od 6.15 – 16.00 hod
 • převlečené děti rodiče předají učitelce ve třídě do 8:30 hodin, pak se MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (telefonicky) do 7:30 hod. Pozdější omluvou je již dítě započítáno do stavu a platí stravné.
 • 1. den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.15 – 11.45 hod
 • po delší absenci je třeba nahlásit den nástupu do MŠ
 • předškolní děti musí rodiče po absenci omluvit do omluvných listů, ihned po příchodu do školky 
 • půjde-li dítě domů po obědě, tj. ve 12:30 hod a nahlásí-li to rodič do 7:30 hod, odpolední svačina bude odhlášena. Pokud odchod nahlásí později, svačina se již neodhlásí, ani nevydá
 • po odpolední svačině si rodiče vyzvedávají děti v době od 14:30 do 16:00 hod (nebo po domluvě)
 • v šatně mají děti náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), holínky a pláštěnku
 • pyžamo se mění po 14 dnech
 • pokud se dítě počůrá, odnese i povlečení na vyprání
 • zubní kartáček měníme dle potřeby
 • všechny osobní věci by musí být označené!

   

UPOZORNĚNÍ:

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce ve třídě při příchodu do MŠ. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodičů či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě posílají samotné nebo je nechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů.

 

 DENNÍ REŽIM

Uspořádání dne se řídí Školním řádem. Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou můžete být přítomni vzdělávacích činností ve třídě.

              6:15             hravé činnosti, pohybové aktivity, zájmové činnosti (spontánní,                                                   individuální, skupinové)

              8:30             dopolední přesnídávka

              9:00             řízené činnosti

              9:30             příprava na pobyt venku, pobyt venku

             11:30            příprava na stolování, oběd

             12:30            individuální odpočinek, řízené aktivity předškoláků

             14:00            svačina

             14:15            hravé činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, pobyt venku dle                                    počasí

 

 OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Abychom předcházeli nemocnosti dětí, je důležitá spolupráce rodičů a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních aj.

Dítě s teplotou, kašlem průjmem a zvracením nesmí navštěvovat MŠ, učitelka okamžitě kontaktuje zákonné zástupce. Léky nesmíme dětem podávat!

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. Zaměstnanci školky nemohou z hygienických důvodů provádět prohlídky hlav dětí. Rodiče jsou povinni vlasy dětí vyčistit, aby nedošlo k dalšímu šíření.

 V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnce, veďte děti k samostatnosti a udržování pořádku.

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu.

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz