Mateřská škola

U Lískulek a Dubínků

 

 

CO NÁS ČEKÁ  

                                Duben
1 NE  
2 PO Státní svátek                                                             Pondělí velikonoční
3 ÚT Aprílová škola
4 ST Náboženství, Hasiči   
5 ČT Muzikohrátky 8:30 hodin, Den pro mou hračku, Zpívání
6 Angličtina
7 SO  
8 NE  
9 PO  
10 ÚT Flétna, Zápis do ZŠ 14:00 - 18:00 hodin
11 ST Náboženství, Hasiči   
12 ČT Bubnování s rodiči 15:30 hodin, Zpívání
13 Návštěva policie - preventivní program 9:00 hod., Angličtina
14 SO  
15 NE  
16 PO                                                                 Projektový týden - Austrálie
17 ÚT

Flétna, Vyšetření zraku pro přihlášené 9:30 hod.

                                                              Projektový týden - Austrálie

18 ST

Divadlo K.K. - O pejskovi a kočičce 10:30 hod. v MŠ, Náboženství, Hasiči   

                                                              Projektový týden - Austrálie

19 ČT Zpívání                                                    Projektový týden - Austrálie
20 Angličtina                                                Projektový týden - Austrálie
21 SO  
22 NE  
23 PO  
24 ÚT Flétna
25 ST Předškoláci ve škole 9:30 - 11:30 h., Náboženství.,Hasiči   
26 ČT Zpívání
27 Angličtina
28 SO  
29 NE  
30 PO Předškoláci + ZŠ - Cesta kolem světa 8:30 hod. - seznámení s cizími jazyky

 

                             Květen
1 ÚT                                                                           Státní svátek
2 ST Náboženství, Hasiči   
3 ČT Den pro mou hračku, Zpívání
4 Angličtina
5 SO  
6 NE  
7 PO  MŠ zavřená - školení pracovníků
8 ÚT                                                                           Státní svátek
9 ST Plavání 1. lekce - odjezd 8:50 hod., Náboženství, Hasiči   
10 ČT Zpívání, Přijímací řízení do MŠ 14:00 - 17:00 hodin
11 Angličtina
12 SO Festiválek na klíček Slatiňany 10:00 hodin
13 NE  
14 PO  
15 ÚT Předškoláci ve škole 8:30 - 10:30 hodin, Flétna
16 ST Plavání 2. lekce - odjezd 8:50 hod., Náboženství, Hasiči   
17 ČT Zpívání
18 Plackohraní 8:30 hod. v MŠ, Angličtina
19 SO  
20 NE  
21 PO  
22 ÚT Flétna
23 ST Plavání 3. lekce - odjezd 8:50 hod., Náboženství, Hasiči   
24 ČT Zpívání
25 Angličtina
26 SO  
27 NE  
28 PO                                                                       Projektový týden - Itálie
29 ÚT Flétna, Besídka pro rodiče 15:30 hodin         Projektový týden - Itálie
30 ST

Kaktusárium a Balet CR - Labutí princezna, odjezd 8:00 hodin, Nábož., Hasiči,

                                                                        Projektový týden - Itálie

31 ČT Zpívání                                                           Projektový týden - Itálie


 Přehled o akcích pro děti a další důležité informace najdete v záložce Kalendář akcí.

 

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2017-18):

 

Pondělí:     8:30 – 11:00     Muzikohrátky, Bětka a Pavel Jasanští (480,-Kč na ½ roku)

 

Úterý:        9:00 – 10:00       Flétna, Jana Salfická 

             

Středa:      13:00 – 14:00     Náboženství, předškoláci, sestra Gratia

                 15:30 – 17:00     Hasiči, od 5 let, Jana Klasová, Květa Dvořáková a                                                                          Maruška Sixlová

                 leden - únor        Lyžařský kurz - smluvní lyžařská škola SKI FANATIC, kurzy pro                                                                    začátečníky i pokročilé v Hlinsku. 12 lekcí v                                                                        lednu až únoru 2017. Vždy ve středu odpoledne                                                                  (odjezd v 13:10 hod., návrat 17:50 hod.). 

Čtvrtek:     13:00 – 15:00       Zpívání, Iva Malinová

Pátek:       13:15 – 14:15      Angličtina, (450,- Kč na ½ roku), Tomáš Navrátil

 

Průběžně                            Keramika, vaření, sportovní kroužek - pro všechny, Iva Stará,                                                                   Monika Kosinová, Martina Pošíková a Jana Salfická

Květen - červen                  Plavání

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 Zápis dětí do MŠ Morašice na školní rok 2018/2019 se koná

ve čtvrtek 10. května 2018 od 14 do 17 hodin.

V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, lze domluvit náhradní termín zápisu (telefon: 468003631, e-mail: skola@skola-morasice.cz).

Navštívit nás a prohlédnout si naši mateřskou školu můžete v den zápisu nebo kdykoliv v době provozu (denně od 6:15 do 16 hodin, tel.: 468003631).

K zápisu budete potřebovat vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Přihlášky si můžete vyzvednout v naší škole nebo budou v průběhu dubna ke stažení na www.skola-morasice.cz

  

V Morašicích dne 8. 2. 2018                                          Mgr. Jindřiška Kaplanová

                                                                                           ředitelka školy

 

Přihláška do MŠ ke stažení zde.

 

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

 

Kritérium body
Věk dítěte k 1. 9. 2018 4 roky 4
3 roky 3
dítě dosáhne věku 3 roky do 30. 6. 2019 2
Trvalý pobyt dítěte Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice 14
smluvní obec Lány 7
Sourozenec ve škole 2
 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.
Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1 .9. 2018 dvou let).
O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.
 
Od 1. 9. 2017 je vzdělávání v MŠ pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

                                                                     

                                    Co je dobré vědět 

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory (ne pantofle)
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamko, noční košili
 • Pláštěnka
 • Hrneček na pití v průběhu dne - plastový, plechový - ne skleněný, keramický
 • Kartáček na zuby, pastu
 • Tekuté mýdlo
 • Toaletní papír – 1 balení
 • Papírové kapesníčky – 3 balení
 • Všechny věci musí být podepsané!

 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 • provoz MŠ je od 6.15 – 16.00 hod
 • převlečené děti rodiče předají učitelce ve třídě do 8:30 hodin, pak se MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (telefonicky) do 7:30 hod. Pozdější omluvou je již dítě započítáno do stavu a platí stravné.
 • 1. den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.15 – 11.45 hod
 • po delší absenci je třeba nahlásit den nástupu do MŠ
 • předškolní děti musí rodiče po absenci omluvit do omluvných listů, ihned po příchodu do školky 
 • půjde-li dítě domů po obědě, tj. ve 12:30 hod a nahlásí-li to rodič do 7:30 hod, odpolední svačina bude odhlášena. Pokud odchod nahlásí později, svačina se již neodhlásí, ani nevydá
 • po odpolední svačině si rodiče vyzvedávají děti v době od 14:30 do 16:00 hod (nebo po domluvě)
 • v šatně mají děti náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), holínky a pláštěnku
 • pyžamo se mění po 14 dnech
 • pokud se dítě počůrá, odnese i povlečení na vyprání
 • zubní kartáček měníme dle potřeby
 • všechny osobní věci by musí být označené!

   

UPOZORNĚNÍ:

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce ve třídě při příchodu do MŠ. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodičů či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě posílají samotné nebo je nechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů.

 

 DENNÍ REŽIM

Uspořádání dne se řídí Školním řádem. Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou můžete být přítomni vzdělávacích činností ve třídě.

              6:15             hravé činnosti, pohybové aktivity, zájmové činnosti (spontánní,                                                   individuální, skupinové)

              8:30             dopolední přesnídávka

              9:00             řízené činnosti

              9:30             příprava na pobyt venku, pobyt venku

             11:30            příprava na stolování, oběd

             12:30            individuální odpočinek, řízené aktivity předškoláků

             14:00            svačina

             14:15            hravé činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, pobyt venku dle                                    počasí

 

 OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Abychom předcházeli nemocnosti dětí, je důležitá spolupráce rodičů a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních aj.

Dítě s teplotou, kašlem průjmem a zvracením nesmí navštěvovat MŠ, učitelka okamžitě kontaktuje zákonné zástupce. Léky nesmíme dětem podávat!

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. Zaměstnanci školky nemohou z hygienických důvodů provádět prohlídky hlav dětí. Rodiče jsou povinni vlasy dětí vyčistit, aby nedošlo k dalšímu šíření.

 V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnce, veďte děti k samostatnosti a udržování pořádku.

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu.