Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci základní školy po skončení vyučování.

Družina v naší škole je v provozu denně od 12:00 do 15:30 hodin

V družině pracují s dětmi vychovatelky Klára Hrdličková, Helena Salfická a Jindra Kaplanová, v rámci družiny probíhají i zájmové kroužky pod vedením učitelek ZŠ a MŠ.

Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč za měsíc.

Pro činnost družiny využíváme zejména venkovní prostředí a prostory tříd.

Ve školní družině se děti věnují nejrůznějším činnostem. Za příznivého počasí využíváme výhod venkovské školy a trávíme většinu času venku - vycházkami do  okolí, hraním her v přírodě a sportováním na hřišti před školou. V družině se mohou děti věnovat společným hrám a soutěžím, odpočinku nebo výtvarným činnostem. V rámci družiny probíhají i kroužky.

 

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz