Zájmové kroužky

 

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme pro žáky ZŠ tyto zájmové kroužky a aktivity:

1.  VAŘENÍ

 • Žáci jsou rozděleni do skupinek podle věku. Kroužek vede paní Škodná. Platí se pouze příspěvek na suroviny ve výši 250 Kč za pololetí.
 • Úterý od 13:30 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají).

2. DRAMATICKÝ KROUŽEK

 • Pro žáky ZŠ v pátek od 13:00 do 14:00 hod. 
 • Kroužek vede paní učitelka Kopecká a je v rámci školní družiny.

3. CVIČENÍ S HUDBOU 

 • Tento krouže pro letošní školní rok bohužel nenabízíme z prostorových důvodů. 

4. FLÉTNA

 • Pro žáky ZŠ (1. - 2. ročník), kroužek vede paní učitelka Jana Salfická. 
 • Probíhá v pondělí od 13:00 do 14:00 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají).

5. ZPÍVÁNÍ

 • Kroužek vede Iva Malinová, kroužek je v rámci školní družiny a je zdarma.
 • Probíhá každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin.

6. ANGLIČTINA

 • Jednou týdně vždy v pátek od 12:00 do 13:00 hod, pro žáky 1. ročníku. Poplatek 450 Kč na pololetí.
 • Kroužek vede Tomáš Navrátil.  

7. NÁBOŽENSTVÍ

 • Vede sestra Gratia.
 • Probíhá vždy ve středu od 13:00 do 13:45 hod. pro starší žáky a od 13:45 do 14:30 hod. pro 1. ročník a 2. ročník.

8. KERAMIKA 

 • Vede paní učitelka Helena Salfická.
 • Probíhá v úterý od 13:00 do 15:00 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají). Poplatek 200 Kč na hlínu.

9. LOGOPEDIE A REEDUKACE

 • Vede paní učitelka Vendula Krčmárová.
 • Probíhá v pondělí od 13 do 14 hodin, je v rámci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pro 3. ročník).

10. HASIČSKÝ KROUŽEK

 • Zajišťuje SDH Morašice, kroužek probíhá na velkém hřišti ve středu od 15:30 do 17:00 hodin.
 • Vede Květa Dvořáková, Marie Sixlová, Jana Klasová.

11. LYŽOVÁNÍ

 • Lyžařský kurz - smluvní lyžařská škola SKI FANATIC, kurzy pro začátečníky i pokročilé v Hlinsku. 12 lekcí v lednu až únoru 2017. Vždy ve středu odpoledne (odjezd kolem 13 hod., návrat kolem 18 hod.).  

 

 

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2017-18):

 

Pondělí:     8:30 – 11:00     Muzikohrátky, Bětka a Pavel Jasanští (480,-Kč na ½ roku)

 

Úterý:        9:00 – 10:00       Flétna, Jana Salfická 

             

Středa:      13:00 – 14:00     Náboženství, předškoláci, sestra Gratia

                 15:30 – 17:00     Hasiči, od 5 let, Jana Klasová, Květa Dvořáková a                                                                          Maruška Sixlová

                 leden - únor        Lyžařský kurz - smluvní lyžařská škola SKI FANATIC, kurzy pro                                                                    začátečníky i pokročilé v Hlinsku. 12 lekcí v                                                                        lednu až únoru 2017. Vždy ve středu odpoledne                                                                  (odjezd v 13:10 hod., návrat 17:50 hod.). 

Čtvrtek:     13:00 – 15:00       Zpívání, Iva Malinová

Pátek:       13:15 – 14:15      Angličtina, (450,- Kč na ½ roku), Tomáš Navrátil

 

Průběžně                            Keramika, vaření, sportovní kroužek - pro všechny, Iva Stará,                                                                   Monika Kosinová, Martina Pošíková a Jana Salfická

Květen - červen                  Plavání