Provozní informace

Základní škola

Provozní doba: od 7:20 do 15:30 hodin

Telefon: 468 003 630 nebo 468 003 633

Mobilní telefon na ředitelku školy: 776 045 678

e-mail: skola@skola-morasice.cz

Odloučené pracoviště školy - třída III. (4. , 5. ročník): Morašice č.p. 104, telefon 468 003 632

 

Mateřská škola

Provozní doba: od 6:15 do 16:00 hodin

Telefon: 468 003 631

Mobilní telefon na vedoucí učitelku MŠ: 776 791 104

e-mail: ms@skola-morasice.cz

 

Školní družina

Provozní doba: od 12:00 do 15:30 hodin

 

Školní jídelna

Provozní doba kuchyně: od 6:30 do 14:00 hodin

Telefon: 468 003 633

Odhlašování obědů do 7:30 hodin! 

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince - úterý 2. ledna 2018. 

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny: pondělí 12. března - neděle 18. března 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2. července 2018 - pátek 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 

v pondělí 3. září 2018.

 

  

Dopravní dostupnost školy - 

Chrudim - Morašice - Heřmanův Městec - zadejte číslo linky 620713

Chrudim - Morašice - Bojanov - zadejte číslo linky 620708

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz