EU peníze školám

 

V rámci výzvy EU peníze školám byl naší škole schválen projekt "Učíme se nově a zajímavě" s výší dotace 396 864 Kč. Projekt je realizován od prosince 2012 do června 2015.

V první fázi projektu byla naše škola vybavena novými počítači pro žáky i učitele a obě učebny byly vybaveny dataprojektory. Učitelé navštěvovali semináře zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií. To nám umožnilo zavádět ve výuce efektivní vyučovací metody a formy, pracovat s digitálními učebními materiály a plně využívat moderní počítačové vybavení.

V další fázi projektu jsme se zabývali zkvalitněním výuky přírodních věd a tvorbou vzdělávacích materiálů ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. Zároveň jsme pořídili další moderní vybavení potřebné pro výuku.

 V srpnu 2015 nám byla schválena závěrečná monitorovací zpráva a projekt byl tak ukončen.

 

 

 

 

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz