Matematika pro rodiče

 

Aktuálně: V 21. století dril a biflování děti k matematice nepřitáhnou

Informace pro rodiče k Hejného metodě

 

Vážení rodiče,

v tomto školním roce již nebudeme pořádat matematiku pro rodiče. Důvodem je malá účast a neúčast přihlášených rodičů.

Děkujeme všem rodičům, kteří na některou z matematik přišli, věříme, že jsme vám alespoň trochu matematiku přiblížili.

Samozřejmě jsme otevřeni jakýmkoli otázkám, v případě potřeby nás kontaktujte, individuální konzultace jsou po domluvě možné.

V příštím školním roce se pokusíme na večerní matematiku navázat a nabídnout zájemcům další setkání.

 

Aktuality

Zapojení do projektů

http://www.skola-morasice.cz/index.php?nid=11497&lid=CZ&oid=3057109

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web

http://www.laktea.cz/skolni_mleko

http://www.klickevzdelani.cz