Škola v přírodě

 INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ 2018


Naše škola pořádá 1x za dva roky pobyt s dětmi mimo školní prostředí - školu v přírodě. Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. Učitelé a děti mají možnost poznat se navzájem jinak - při situacích, které nejsou ve škole běžné. Pobyt Je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí.


Termín: 21. – 25. 5. 2018


Místo: Rekreační středisko Mladočov u Litomyšle. V areálu je k dispozici zděná budova, chatky, dále jsou k dispozici tři hřiště, stoly na stolní tenis, venkovní bazén, trampolína (www.protiproudu.eu).


Cena: 2 200 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, celodenní program, materiální vybavení, drobné odměny, oběd v den odjezdu navíc).


Účastníci: 1. – 5. ročník ZŠ.


Co nás čeká: V pondělí ráno odjezd od ZŠ, příjezd do Mladočova, ubytování, oběd, zahájení programu. Program školy v přírodě končí v pátek obědem. Po obědě odjezd z Mladočova, návrat ke škole v odpoledních hodinách. Program je připraven tak, aby děti byly co nejvíc v přírodě, měly dostatek pohybu a aktivit. Plánujeme akční hry a vědomostní hry, bojovky, noční mise, táborák i diskotéku. Výrazně chceme v programu podpořit kreativitu dětí, fantazii, smysl pro „fér“ hraní, hravost a spolupráci ve skupině.


Ubytování a stravování: Všichni žáci budou ubytováni ve zděné budově, jídlo je zajištěno 5x denně, pitný režim po celý den.


Pedagogický dozor: S dětmi pojedou všechny paní učitelky ze základní školy.


Co s sebou: Dostatek vhodného oblečení na hry a pobyt v přírodě. Přesný seznam věcí obdržíte v dostatečném předstihu před odjezdem.


V den odjezdu budete odevzdávat: kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení rodičů), lékařské potvrzení dítěte, očkovací průkaz dítěte, případné léky, které dítě užívá.

Zálohu ve výši 1000 Kč uhraďte do 20. 4. 2018, doplatek 1200 Kč je zapotřebí uhradit do 15. 5. 2018.

Úhradu lze provést v hotovosti - předat paní učitelce, která to zapíše do žákovské knížky, nebo převodem na účet rodičovského spolku MOMA 2501044780/2010. Při převodu na účet nezapomeňte přidat jméno dítěte, abychom mohli platbu identifikovat!

Ke stažení:

Škola v přírodě 2018.pdf  

Zdravotní způsobilost - posudek.pdf

Prohlášení rodičů.pdf

Škola v přírodě - informace a seznam věcí.pdf