Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Škola v přírodě

Škola v přírodě

 INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ 2023


Naše škola pořádá 1x za dva roky pobyt s dětmi mimo školní prostředí - školu v přírodě. Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. Učitelé a děti mají možnost poznat se navzájem jinak - při situacích, které nejsou ve škole běžné. Pobyt je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí.


Termín: 19. – 23. 6. 2023


Místo: Rekreační středisko Štíří důl, Hluboká 1, Krucemburk 582 63


Cena: 3 810 Kč/dítě, přičemž 3 200 Kč hradí rodiče (pobyt, strava 5x denně, pitný režim, celodenní program, materiální vybavení, odměny), 610 Kč/dítě hradí rodičovský spolek MOMA z členských příspěvků, sběru starého papíru a darů (jedná se o úhradu dopravy,  pojistného a mírného navýšení ceny oproti původnímu předpokladu ).

Doplatek do výše 3 200 Kč (po odečtení již uhrazených záloh) prosím uhraďte ve škole v hotovosti nebo na účet rodičovského spolku MOMA (2501044780/2010) do 19. 5. 2023. 


Účastníci: 1. – 5. ročník ZŠ.


Ubytování a stravování: Všichni žáci budou ubytováni ve zděné budově nebo okálu, jídlo je zajištěno 5x denně, pitný režim po celý den.


Pedagogický dozor: S dětmi pojedou všechny paní učitelky ze základní školy.


Co s sebou: Dostatek vhodného oblečení na hry a pobyt v přírodě. Přesný seznam věcí obdržíte v dostatečném předstihu před odjezdem.


V den odjezdu budete odevzdávat: kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení rodičů), případné léky, které dítě užívá.

Školu v přírodě je zapotřebí uhradit do 19. 5. 2023.

Úhradu lze provést v hotovosti - předat paní učitelce, která to zapíše do žákovské knížky, nebo převodem na účet rodičovského spolku MOMA 2501044780/2010. Při převodu na účet nezapomeňte přidat jméno dítěte, abychom mohli platbu identifikovat!

Ke stažení:

 Prohlášení o bezinfekčnosti

Informace (obdrželi všichni žáci 12.5.2023 ve škole)