Horní menu

Škola Morašice

V následujících dnech se bude školní web upravovat jak strukturálně tak graficky. Některé informace mohou být proto dočasně nedostupné. Děkujeme za pochopení

  Jsme malá venkovská škola poskytující základní vzdělávání žákům v 1. až 5. ročníku základní školy (1. stupeň), dále poskytujeme vzdělávání dětem v mateřské škole. Základní škola je školou malotřídní, v jedné třídě je spojeno více ročníků.

 Základní škola zde funguje nepřetržitě  více než 150 let, mateřská škola byla zřízena nově v roce 2010.

Škola sídlí v Morašicích ve dvou budovách - v hlavní budově školy sídlí ZŠ a MŠ, na odloučeném pracovišti v budově č.p. 104 sídlí část školní družiny.

Základní škola je školou malotřídní, tvoří ji 4 třídy 1. - 5. ročníku, mateřskou školu tvoří 2 třídy a školní družinu 2 oddělení.

Naše škola se nachází uprostřed obce Morašice, v klidném prostředí mimo hlavní silnici procházející obcí. Škola disponuje zahradou - dětem je k dispozici dětské hřiště s altánkem, které využívá zejména mateřská škola, před budovou školy mohou žáci základní školy využívat venkovní herní prvky a hřiště.

Pro sportovní vyžití využíváme i nedaleké velké hřiště Sboru dobrovolných hasičů a blízké lesy. 

Uvnitř naší budovy máme k dispozici pro základní školu čtyři kmenové učebny, jídelnu a šatnu. Jsme školou bezbariérovou, pro hendikepované žáky máme k dispozici bezbariérový vstup do školy, bezbariérové WC pro dívky i chlapce a bezbariérové třídy ZŠ.

Naši školu navštěvují zejména žáci a děti z Morašic a místních částí (Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice) a z okolních i vzdálenějších obcí (Lány, Chotěnice, Heřmanův Městec, Vápenný Podol, Bylany, Stolany).

Školu tvoří čtyři součásti:

  • základní škola (1. stupeň)
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna 

Do mateřské školy se vchází samostatným vchodem, v přízemí jsou šatny, v prvním poschodí dvě třídy MŠ s celkovou kapacitou 43 dětí, sociální zařízení a zázemí pro MŠ. 

Budovu školy využívají i místní zájmové spolky k realizaci svých aktivit (Mateřské centrum MOMA, Berušky Lány, SDH Morašice).

V základní škole jsou při práci v hodinách žáci od začátku vedeni k samostatnosti, běžně se zde pracuje ve skupinkách, zařazujeme projektové vyučování. Díky malému počtu žáků se učitelé dětem individuálně věnují, mají o nich neustále přehled.  Děti ve třídách přirozeně navazují kontakt se staršími nebo mladšími spolužáky. Spolupracujeme se základními školami, do kterých odcházejí naši žáci na 2. stupeň ZŠ.

Školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci školy bez omezení věku až do naplnění kapacity, prvňáčkům zajišťujeme po domluvě doprovod k autobusu. Pro starší žáky je zajištěn pobyt v dětském klubu MOMA Morašice, který je financován z ESF.

U nás ve škole všichni společně svačíme i obědváme ve školní jídelně, svačinky z čerstvých surovin nám chystá paní kuchařka přímo ve škole, rodiče tak mají o starost méně.  Vaříme zdravě, nepoužíváme polotovary ani chemické přísady.

 Využíváme výhod venkovské školy - trávíme mnoho času venku v přírodě v rámci vyučování nebo s družinou (i MŠ). 

Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi působícími v obci a okolí (MOMA Morašice, SDH Morašice, Berušky Lány, DDM Heřmanův Městec), naše děti se podílejí na místních akcích (vítání občánků, setkání seniorů a dalších).

budova školy školní jídelna
tělocvična

MŠ U DUBÍNKŮ

II. TŘÍDA I. TŘÍDA
mateřská škola sociální zařízení v MŠ
Altánek v zahradě školy Šplhadla v zahradě školy