Mateřská škola

U Lískulek a Dubínků

 

 

 CO NÁS ČEKÁ    


 Přehled o akcích pro děti a další důležité informace najdete 

 v záložce Kalendář akcí.

 

                              Říjen
Tento měsíc se zaměžíme na kouzelná slovíčka: Prosím, děkuji a proniň.
1 PO  
2 ÚT Flétna
3 ST Náboženství, Hasiči
4 ČT Zpívání
5 Angličtina
6 SO  
7 NE  
8 PO  
9 ÚT Den pro mou hračku
10 ST Sportovní / Tvořivý kroužek, Náboženství, Hasiči
11 ČT Zpívání
12 Angličtina
13 SO  
14 NE  
15 PO  
16 ÚT Flétna
17 ST Náboženství, Hasiči
18 ČT Zpívání, Vánoční focení pro zájemce (p. Linhartová)
19 Angličtina
20 SO  
21 NE  
22 PO "Jak se žije v lese" - Ekocentrum Paleta Chrudim 8:30 hodin                                                          Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši panovníci
23 ÚT                                    Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši panovníci
24 ST Sportovní / Tvořivý kroužek, Náboženství, Oslavy 100 let vzniku republiky 15:30 hodin,  Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši panovníci
25 ČT Zpívání                         Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši panovníci
26 Angličtina                     Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši panovníci
27 SO  
28 NE  
29 PO Podzimní prázdniny v ZŠ
30 ÚT Podzimní prázdniny v ZŠ
31 ST Náboženství, Strašidlácké trojčení + spaní ve škole

 

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2018-19):

 

Pondělí

Úterý       9:00 – 10:00   Flétna - Jana Salfická (děti od 4 let), 1 x za 14 dní

Středa     9:00 – 10:00  Sportovní kroužek - Monika Kosinová (děti od 4 let),1 x za 14 dní

               9:00 – 10:00   Tvořivý kroužek - Soňa Pavlíčková (děti od 4 let),1 x za 14 dní

                                    Sportovní a pracovní kroužek bude probíhat ve stejný den.

              12:30 – 13:00  Náboženství – Sestra Terezie, Cena 120,- Kč (Předškoláci)

              15:30 – 17:00  Hasiči – Květa Klasová (Předškoláci)

              16:00 – 17:00  Pohybové hry – Jana Navrátilová, Cena 20,-Kč za hod. (0 – 3 roky)

Čtvrtek    9:00 – 10:00   Zpívání (pro všechny děti)  

Pátek      13:30 – 14:30  Angličtina - Linda Pokorná, Cena 450,- Kč na pololetí

 

 • Taneční kroužek Besta - Martina Nováková, Cena 5 lekcí - 380,- Kč (Den kroužku se upřesní dle zájmu přihlášených)
 • Plavání Květen – Červen, Cena 10 lekcí - 570,- Kč + 500 Kč doprava

                                                                     

                                    Co je dobré vědět 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 • provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hod
 • převlečené děti rodiče předají učitelce ve třídě do 8:30 hodin, pak se MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (telefonicky) do 7:30 hod. Pozdější omluvou je již dítě započítáno do stavu a platí stravné.
 • 1. den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.15 – 11.45 hod
 • po delší absenci je třeba nahlásit den nástupu do MŠ
 • předškolní děti musí rodiče po absenci omluvit do omluvných listů, ihned po příchodu do školky 
 • půjde-li dítě domů po obědě, tj. ve 12:30 hod a nahlásí-li to rodič do 7:30 hod, odpolední svačina bude odhlášena. Pokud odchod nahlásí později, svačina se již neodhlásí, ani nevydá
 • po odpolední svačině si rodiče vyzvedávají děti v době od 14:30 do 16:00 hod (nebo po domluvě)
 • v šatně mají děti náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), holínky a pláštěnku
 • pyžamo se mění po 14 dnech
 • pokud se dítě počůrá, odnese i povlečení na vyprání
 • zubní kartáček měníme dle potřeby
 • všechny osobní věci by musí být označené!

   

UPOZORNĚNÍ:

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce ve třídě při příchodu do MŠ. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodičů či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě posílají samotné nebo je nechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů.

 

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory (ne pantofle)
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamko, noční košili
 • Pláštěnka
 • Hrneček na pití v průběhu dne - plastový, plechový - ne skleněný, keramický
 • Kartáček na zuby, pastu
 • Tekuté mýdlo
 • Toaletní papír – 1 balení
 • Papírové kapesníčky – 3 balení
 • Všechny věci musí být podepsané!

 Organizace dne v MŠ

Uspořádání dne se řídí Školním řádem. Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou můžete být přítomni vzdělávacích činností ve třídě.

   6:00 – 8:30        Otevření MŠ

                               Scházení dětí ve třídě

                               Volné hry

                               Zájmové činnosti (spontánní, individuální, skupinové)

                               Komunitní kruh (přivítání, …)

                               Pohybové aktivity

   8:30 – 9:00         Svačina

   9:00 – 9:30         Řízené činnosti

   9:30 – 11:30       Příprava na pobyt venku, pobyt venku

   11:30 – 12:00     Příprava na stolování, oběd

   12:00 – 14:00     Hygiena, individuální odpočinek, řízené aktivity předškoláků

   14:00 – 14:30     Svačinka

   14:30 – 16:00    Hravé činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, pobyt venku 

                               dle počasí

 

 OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Abychom předcházeli nemocnosti dětí, je důležitá spolupráce rodičů a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních aj.

Dítě s teplotou, kašlem průjmem a zvracením nesmí navštěvovat MŠ, učitelka okamžitě kontaktuje zákonné zástupce. Léky nesmíme dětem podávat!

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. Zaměstnanci školky nemohou z hygienických důvodů provádět prohlídky hlav dětí. Rodiče jsou povinni vlasy dětí vyčistit, aby nedošlo k dalšímu šíření.

 V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnce, veďte děti k samostatnosti a udržování pořádku.

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu.