Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola U Lískulek a Dubínků

Mateřská škola U Lískulek a Dubínků

 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hod
 • převlečené děti rodiče předají učitelce ve třídě do 8:00 hodin, pak se MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ nejpozději do 7:30 hod. Pozdější omluvou je již dítě započítáno do stavu a platí stravné.
 • 1. den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.15 – 11.45 hod
 • po delší absenci je třeba nahlásit den nástupu do MŠ
 • předškolní děti musí rodiče po absenci omluvit do omluvných listů, ihned po příchodu do školky 
 • půjde-li dítě domů po obědě, tj. ve 12:30 hod a nahlásí-li to rodič do 7:30 hod, odpolední svačina bude odhlášena. Pokud odchod nahlásí později, svačina se již neodhlásí, ani nevydá
 • po odpolední svačině si rodiče vyzvedávají děti v době od 14:30 do 16:00 hod (nebo po domluvě)
 • v šatně mají děti náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), holínky a pláštěnku
 • pyžamo se mění po 14 dnech
 • pokud se dítě počůrá, odnese i povlečení na vyprání
 • zubní kartáček měníme dle potřeby
 • všechny osobní věci by musí být označené!

UPOZORNĚNÍ:

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce ve třídě při příchodu do MŠ. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodičů či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě posílají samotné nebo je nechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů.

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory (ne pantofle)
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamko, noční košili (pouze Lískulky)
 • Pláštěnka
 • Kartáček na zuby
 • Pastu (pouze Dubínci)
 • Tekuté mýdlo
 • Toaletní papír – 1 balení
 • Papírové kapesníčky – 2 balení
 • Všechny věci musí být podepsané!

 

Organizace dne v MŠ

Uspořádání dne se řídí Školním řádem. Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou můžete být přítomni vzdělávacích činností ve třídě.

Režim dne:

6:00 – 9:30       Nabídka činností: spontánní, řízené, individuální, skupinové či společné hry, individuální rozvoj dítěte, tvořivé a estetické činnosti dětí, řízené tělovýchovné aktivity, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – přivítání, diskuze, realizace frontálních činností řízených pedagogem, hygiena + svačina

9:30 – 11:30     Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00   Příprava na stolování, oběd

12:00 – 14:00   Hygiena, individuální odpočinek, klidné aktivity, řízené aktivity předškoláků

14:00 – 14:30   Svačinka

14:30 – 16:00   Hravé činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, pobyt venku dle počasí

 

OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Abychom předcházeli nemocnosti dětí, je důležitá spolupráce rodičů a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních aj.

Dítě s teplotou, kašlem průjmem a zvracením nesmí navštěvovat MŠ, učitelka okamžitě kontaktuje zákonné zástupce. Léky nesmíme dětem podávat!

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. Zaměstnanci školky nemohou z hygienických důvodů provádět prohlídky hlav dětí. Rodiče jsou povinni vlasy dětí vyčistit, aby nedošlo k dalšímu šíření.

 V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnce, veďte děti k samostatnosti a udržování pořádku.

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu.