Mateřská škola

U Lískulek a Dubínků

 

 

 CO NÁS ČEKÁ    


 Přehled o akcích pro děti a další důležité informace najdete 

 v záložce Kalendář akcí.

 

Listopad
1 ČT Zpívání
2 Angličtina
3 SO  
4 NE  
5 PO Den pro mou hračku, Zdravé zoubky - Dubínci 13:30 hodin,                                                  Besta 14:45 - 15:45 hodin
6 ÚT Flétna
7 ST Sportovní / Tvořivý kroužek, Náboženství, Hasiči
8 ČT Zpívání
9 Angličtina
10 SO  
11 NE  
12 PO Besta
13 ÚT  
14 ST Náboženství, Hasiči
15 ČT Zpívání
16 Angličtina
17 SO  
18 NE  
19 PO Besta
20 ÚT Flétna
21 ST Sportovní / Tvořivý kroužek, Náboženství, Hasiči
22 ČT Zpívání
23 Angličtina
24 SO  
25 NE  
26 PO Divadlo CR  "Pane pojďte si hrát" odj. 9:15 hod, Besta                                                               Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši sochaři a malíři
27 ÚT  Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši sochaři a malíři
28 ST Náboženství, Hasiči Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši sochaři a malíři
29 ČT Zpívání                  Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši sochaři a malíři
30 Angličtina, Zdravé zoubky - Dubínci 13:30 h.                                                                             Projektový týden - Máme rádi Česko - Naši sochaři a malíři

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2018-19):

 

Pondělí

Úterý       9:00 – 10:00   Flétna - Jana Salfická (děti od 4 let), 1 x za 14 dní

Středa     9:00 – 10:00  Sportovní kroužek - Monika Kosinová (děti od 4 let),1 x za 14 dní

               9:00 – 10:00   Tvořivý kroužek - Soňa Pavlíčková (děti od 4 let),1 x za 14 dní

                                    Sportovní a pracovní kroužek bude probíhat ve stejný den.

              12:30 – 13:00  Náboženství – Sestra Terezie, Cena 120,- Kč (Předškoláci)

              15:30 – 17:00  Hasiči – Květa Klasová (Předškoláci)

              16:00 – 17:00  Pohybové hry – Jana Navrátilová, Cena 20,-Kč za hod. (0 – 3 roky)

Čtvrtek    9:00 – 10:00   Zpívání (pro všechny děti)  

Pátek      13:30 – 14:30  Angličtina - Linda Pokorná, Cena 450,- Kč na pololetí

 

 • Taneční kroužek Besta - Martina Nováková, Cena 5 lekcí - 380,- Kč (Den kroužku se upřesní dle zájmu přihlášených)
 • Plavání Květen – Červen, Cena 10 lekcí - 570,- Kč + 500 Kč doprava

                                                                     

                                    Co je dobré vědět 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 • provoz MŠ je od 6.00 – 16.00 hod
 • převlečené děti rodiče předají učitelce ve třídě do 8:30 hodin, pak se MŠ z bezpečnostních a provozních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ (telefonicky) do 7:30 hod. Pozdější omluvou je již dítě započítáno do stavu a platí stravné.
 • 1. den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.15 – 11.45 hod
 • po delší absenci je třeba nahlásit den nástupu do MŠ
 • předškolní děti musí rodiče po absenci omluvit do omluvných listů, ihned po příchodu do školky 
 • půjde-li dítě domů po obědě, tj. ve 12:30 hod a nahlásí-li to rodič do 7:30 hod, odpolední svačina bude odhlášena. Pokud odchod nahlásí později, svačina se již neodhlásí, ani nevydá
 • po odpolední svačině si rodiče vyzvedávají děti v době od 14:30 do 16:00 hod (nebo po domluvě)
 • v šatně mají děti náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky), holínky a pláštěnku
 • pyžamo se mění po 14 dnech
 • pokud se dítě počůrá, odnese i povlečení na vyprání
 • zubní kartáček měníme dle potřeby
 • všechny osobní věci by musí být označené!

   

UPOZORNĚNÍ:

Povinností zákonných zástupců (rodičů) je předávat dítě učitelce ve třídě při příchodu do MŠ. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodičů či od jiné pověřené osoby. Pokud rodiče své dítě posílají samotné nebo je nechají v šatně bez dozoru, nesou plnou zodpovědnost za jeho bezpečnost či případný nečekaný odchod. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo se sourozenci či jinými osobami, a to na základě písemného pověření rodičů.

 

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory (ne pantofle)
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na zahradu
 • Náhradní oblečení
 • Pyžamko, noční košili
 • Pláštěnka
 • Hrneček na pití v průběhu dne - plastový, plechový - ne skleněný, keramický
 • Kartáček na zuby, pastu
 • Tekuté mýdlo
 • Toaletní papír – 1 balení
 • Papírové kapesníčky – 3 balení
 • Všechny věci musí být podepsané!

 Organizace dne v MŠ

Uspořádání dne se řídí Školním řádem. Časy činností jsou orientační. Je reagováno na danou situaci a zájem dětí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou můžete být přítomni vzdělávacích činností ve třídě.

   6:00 – 8:30        Otevření MŠ

                               Scházení dětí ve třídě

                               Volné hry

                               Zájmové činnosti (spontánní, individuální, skupinové)

                               Komunitní kruh (přivítání, …)

                               Pohybové aktivity

   8:30 – 9:00         Svačina

   9:00 – 9:30         Řízené činnosti

   9:30 – 11:30       Příprava na pobyt venku, pobyt venku

   11:30 – 12:00     Příprava na stolování, oběd

   12:00 – 14:00     Hygiena, individuální odpočinek, řízené aktivity předškoláků

   14:00 – 14:30     Svačinka

   14:30 – 16:00    Hravé činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, pobyt venku 

                               dle počasí

 

 OZDRAVNÁ OPATŘENÍ

Abychom předcházeli nemocnosti dětí, je důležitá spolupráce rodičů a školy. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu o momentálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních aj.

Dítě s teplotou, kašlem průjmem a zvracením nesmí navštěvovat MŠ, učitelka okamžitě kontaktuje zákonné zástupce. Léky nesmíme dětem podávat!

V případě výskytu pedikulózy (vši dětské) jsou zákonní zástupci povinni neprodleně informovat mateřskou školu, aby informovala ostatní rodiče o výskytu. Zaměstnanci školky nemohou z hygienických důvodů provádět prohlídky hlav dětí. Rodiče jsou povinni vlasy dětí vyčistit, aby nedošlo k dalšímu šíření.

 V zájmu dobré spolupráce sledujte informace na nástěnce, veďte děti k samostatnosti a udržování pořádku.

O dětech se můžete informovat u učitelek v době příchodu a odchodu dětí nebo v jinou domluvenou dobu.