Zájmové kroužky

 

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme pro žáky ZŠ tyto zájmové kroužky a aktivity:

1.  VAŘENÍ

 • Žáci jsou rozděleni do skupinek podle věku. Kroužek vede paní Škodná. Platí se pouze příspěvek na suroviny ve výši 250 Kč za pololetí.
 • Úterý od 13:30 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají).

2. DRAMATICKÝ KROUŽEK

 • Pro žáky ZŠ v pátek od 13:00 do 14:30 hod. 
 • Kroužek vede paní učitelka Kopecká a je v rámci školní družiny.

3. CVIČENÍ S HUDBOU 

 • Pro žáky ZŠ v pondělí od 13:45 do 14:30 hod. 
 • Kroužek vede paní učitelka Cejpková a je v rámci školní družiny.

4. FLÉTNA

 • Pro žáky ZŠ (1. - 2. ročník), kroužek vede paní učitelka Jana Salfická. Je v rámci školní družiny.
 • Probíhá v pondělí od 13:00 do 14:00 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají).

5. ZPÍVÁNÍ

 • Kroužek vede Iva Hovorková Malinová, kroužek je v rámci školní družiny a je zdarma.
 • Probíhá každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.

6. ANGLIČTINA

 • Jednou týdně vždy v pátek od 12:30 do 13:30 hod, pro žáky 1. ročníku. Poplatek 450 Kč na pololetí.
 • Kroužek vede Jana Navrátilová.  

7. NÁBOŽENSTVÍ

 • Vede sestra Terezie.
 • Probíhá vždy ve středu od 13:00 do 14:00 hod. 

8. KERAMIKA 

 • Vede paní učitelka Helena Salfická, kroužek je v rámci školní družiny.
 • Probíhá ve středu od 13:30 do 15:30 hod. jednou za dva týdny (skupinky žáků se střídají). Poplatek 200 Kč na hlínu a materiál.

9. LOGOPEDIE A REEDUKACE, DOUČOVÁNÍ

 • Vede paní učitelka Vendula Krčmárová a Helena Salfická.
 • Probíhá dle domluvy v rámci výuky či doučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. HÁČKOVÁNÍ

 • Vede Zdenča Stará. Probíhá v úterý od 13 do 14 hodin, je v rámci školní družiny. Vybírá se 150 Kč na materiál.

11. GYMNASTIKA

 • Vede paní učitelka Krčmárová. Krouže probíhá ve čtvrtek od 15 do 15:45 hod a je v rámci školní družiny.

12. SPORTOVNÍ HRY

 • Zajišťuje MOMA Morašice. Kroužek vede Andrea Koláčková, probíhá v pondělí od 16 do 17:30 hod. v tělocvičně. Vedle všeobecných atletických a gymnastických základů si můžete vyzkoušet různé sporty, např. florbal, basketbal, volejbal (přehazovaná), baseball, badminton. Platba 500 Kč za pololetí.

13. HASIČSKÝ KROUŽEK

 • Zajišťuje SDH Morašice, kroužek probíhá na velkém hřišti ve středu od 15:30 do 17:00 hodin.
 • Vede Květa Dvořáková, Marie Sixlová, Jana Klasová.

14. LYŽOVÁNÍ

 • Lyžařský kurz - smluvní lyžařská škola SKI FANATIC, kurzy pro začátečníky i pokročilé v Hlinsku. 12 lekcí v lednu až únoru 2019. Vždy ve středu odpoledne (odjezd kolem 13 hod., návrat kolem 18 hod.).  

15. BESTA

 • Taneční kroužek BESTA, vede Martina Nováková. Probíhá v pondělí od 14:45 do 15:45 hod. v tělocvičně. Za pět lekcí 380 Kč.

 

Kroužky a další aktivity pro děti z MŠ (šk. rok 2018-19):

Pondělí

Úterý       9:00 – 10:00   Flétna - Jana Salfická (děti od 4 let), 1 x za 14 dní

              16:00 – 17:00  Pohybové hry – Jana Navrátilová, Cena 20,-Kč za hod. (0 – 3 roky)

Středa     9:00 – 10:00  Sportovní kroužek - Monika Kosinová (děti od 4 let),1 x za 14 dní

               9:00 – 10:00   Tvořivý kroužek - Soňa Pavlíčková (děti od 4 let),1 x za 14 dní

                                    Sportovní a pracovní kroužek bude probíhat ve stejný den.

              12:30 – 13:00  Náboženství – Sestra Terezie, Cena 120,- Kč (Předškoláci)

              15:30 – 17:00  Hasiči – Květa Klasová (Předškoláci)

Čtvrtek  13:00 – 13:45   Zpívání - Dubínci (pro všechny děti)  

Pátek     9:00 – 10:00    Zpívání - Lískulky (pro všechny děti)

              13:30 – 14:30  Angličtina - Jana Navrátilová, Cena 450,- Kč na pololetí

 • Taneční kroužek Besta - Martina Nováková, Cena 5 lekcí - 380,- Kč (Den kroužku se upřesní dle zájmu přihlášených)
 • Plavání Květen – Červen, Cena 10 lekcí - 570,- Kč + 500 Kč doprava
 • Lyžování - zajišťuje smluvní škola Ski Fanatic