MOMA Morašice, z. s.

 Logo OPZ barevné.jpg

 Spolek MOMA Morašice, z. s. se zapojil do Operačního programu Zaměstnanost.

moma.jpg

Milí MOMA příznivci,

nadchází nový školní rok a spolu s ním i aktivity spolku MOMA Morašice, z. s., jehož hlavním posláním je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z Morašic a blízkého okolí ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice okres Chrudim.

Zde můžete nahlédnout do oficiálních materiálů našeho spolku:

stanovy MOMA Morašice, z. s.

výroční zpráva spolku MOMA Morašice, z. s. 2016

Druhá členská schůze našeho spolku se konala opět v rámci rodičovského setkání na zahradní slavnosti dne 21. 9. 2017, níže naleznete výstupy ze schůze.

Zápis ze zasedání Členské schůze 2017, Prezenční listina ČS 2017, Finanční zpráva MOMA

Číslo bankovního spojení: Fio Banka - 2501044780/2010

Aktivity pro školní rok 2017/18:

Novinka

Od letošního září funguje Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, který zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost o podporu byla podána na základě výzvy Místní akční skupiny Železnohorský region: OPZ – Prorodinná opatření – I. Projekt - Podpora rodičů dětským klubem MOMA při ZŠ Morašice, Chrudim byl doporučen k financování. Realizace projektu potrvá 2 roky, datum zahájení je 1. 9. 2017 a ukončení 31. 8. 2019.

Více o fungování dětského klubu naleznete v Info leták DK MOMA.

Pohybové hry

Bohužel v současné době nejsme schopni zajistit fungování Pohybových her I a II jako doposud z důvodu chybějících prostor - tělocvična byla v průběhu prázdnin přebudována na kmenovou školní třídu ZŠ. V případě změny situace Vás budeme informovat.

 

Fotodokumentace z pohybových her I a II

Vy, kteří se k nám teprve chystáte, nebojte se a přijďte! Vítán je každý, kdo chce být aktivní spolu s dětmi. Určitě nezavrhneme nové nápady ani pomocné ruce :o) Rádi se přidáváme k akcím pořádaných školou, jako jsou besídky, výlety či dny otevřených dveří apod.

Těšíme se na viděnou!
 
MOMA Morašice, z.s.

Kontakt:

Jana Navrátilová
detskyklubmoma@gmail.com
775 350 359