Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > MOMA

MOMA Morašice, z. s.

 Logo OPZ barevné

 Rodičovský spolek MOMA Morašice je zapojen do Operačního programu Zaměstnanost.

moma

Milí rodiče a přátelé školy i školky,

velice rádi Vám představujeme rodičovský spolek, jež byl založen rodiči s myšlenkou aktivního zapojení do systému vzdělávání svých dětí. Hlavním posláním spolku je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z Morašic a blízkého okolí ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice okres Chrudim. Prakticky to znamená, že vedeme transparentní bankovní účet, kam rodiče mohou zasílat platby související se školní výukou či aktivitami školy, jako je např. platba za školu v přírodě. Na tento účet také vkládáme peníze vybrané v hotovosti na dopravu, kulturní představení, poplatky za vybrané kroužky a další. Následně proplácíme faktury a účtenky z nákupů. Stejně tak na tento účet přichází peníze za sběr papíru, výtěžky z akcí s dobrovolným vstupným či z tradičních školních jarmarků a především sponzorské dary. Z vybraných finančních prostředků pak nakupujeme pomůcky, hračky a sportovní náčiní dle potřeby. Pomáháme také při organizaci a zajištění školních akcí a některé děláme pro děti sami.

Zde můžete nahlédnout do oficiálních materiálů našeho spolku:

stanovy MOMA Morašice, z. s.

Pátá členská schůze našeho spolku se konala opět v rámci podzimního rodičovského setkání na zahradě s opékáním špekáčků dne 22. 9. 2020, níže naleznete výstupy ze schůze.

Zápis ze zasedání Členské schůze a prezenční listina 2020

Číslo bankovního spojení: Fio Banka - 2501044780/2010

Aktivity pro školní rok 2020/21:

Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice

!!! Upozornění pro rodiče !!!

S velkou lítostí oznamujeme, že provoz dětského klubu MOMA od 1. 3. 2021 opět nebude prezenčně v provozu. Stane se tak na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. O znovu otevření školy a současně provozu klubu budete informováni prostřednictvím aktualit na stránkách školy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 4. 1. 2021 bude opět provoz dětského klubu pouze pro 1. - 3. ročník ZŠ Morašice. Vláda ČR dne 23. 12. 2020 schválila krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení, na jehož základě byla vydána výjimka pro žáky 1. a 2. ročníku, a také pro žáky prvního stupně ZŠ, kteří jsou zařazení do třídy spolu s 1. nebo 2. ročníkem. Aktuální informace o změnách budou opět v aktualitách webu školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 18. 10. 2020 bude provoz dětského klubu obnoven pouze pro 1. - 3. ročník ZŠ Morašice. Vláda ČR dne 16. 11. 2020 schválila krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení, na jehož základě byla vydána výjimka pro žáky 1. a 2. ročníku, a také pro žáky první stupně ZŠ, kteří jsou zařazení do třídy spolu s 1. nebo 2. ročníkem. Aktuální informace o změnách budou v aktualitách webu školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S účinností od 14. 10. 2020 dle nařízení Vlády ČR o zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základních školách oznamujeme, že dětský klub po dobu uzavření ZŠ Morašice nebude prezenčně v provozu. Informace o znovu otevření školy a v návaznosti na to i dětského klubu bude uvedena v akutalitách!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme rodiče, že po dobu od 29. 9. 2020, kdy je uzavřena ZŠ Morašice z nařízení KHS, do zrušení tohoto nařízení nebude dětský klub v provozu! Informace o znovu otevření školy bude uvedena v akutalitách!

Od září 2017 do srpna 2019 fungoval Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice. K naší velké radosti se podařilo schválit a realizovat navazující projekt Dětský klub MOMA II při ZŠ Morašice, který potrvá 3 roky, datum zahájení 2. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2022. Projekt je opět financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, jež zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více o fungování dětského klubu naleznete v Info leták DK MOMA II.

 

Příměstský tábor MOMA 2021

Příměstský tábor MOMA proběhne v termínech 16. - 20. 8. a 23. - 27. 8. 2021. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve školní družině nebo ke stažení zde - elektronická přihláška pro žáky ZŠ Morašice. Po jejím vyplnění, datu a podpisu, Vás prosíme, o odevzdání v družině, naskenované elektronicky nebo doručené do poštovní schránky ZŠ Morašice. Do data 30. 4. 2021 budou místa blokována pro děti ze ZŠ Morašice a děti s trvalým pobytem v Morašicích a jejích místních částech. Po tomto termínu budou volná místa nabídnuta dalším zájemcům.Těšíme se na společně strávené chvíle s kamarády!

Plakát příměstský tábor 2021

Elektronická přihláška pro žáky mimo Morašice 

 

SJÍŽDĚNÍ ŘEKY 2021

I v příštím roce si nenecháme ujet sjíždění řeky XY. Lokalitu vybíráme, ale termín do diářů je již jasný - 25. - 27. 6. Více informací poskytneme až bude jasno :)

Těšíme se!

 

Sportovní a pohybové hry

Pořádání sportovních a pohybových her se bohužel v letošním školním roce ještě nepodařilo rozjet. Stále věříme v pozitivní vývoj situace a jakmile to bude možné, otevřeme cvičencům malým i velkým bránu tělocvičny a rozjedeme se.

Pondělí - Sportovní hry (žáci ZŠ), 15:30 - 17:00

Tělocvična vybízí k vyzkoušení všeobecných atletických a gymnastických základů a různých sportů, jako je  florbal, basketbal, volejbal (přehazovaná), baseball, badminton. Sportovní oblečení a sálová obuv je nutná! Kroužek vede Andrea Koláčková 723 618 268.

Středa - Pohybové hry (děti ve věku 0 - 3 roky), 16:00 - 17:00

Pohybovky probíhají v tělocvičně ZŠ a MŠ Morašice, s sebou je třeba sportovní oblečení a sálová obuv! Náplní hodiny je pohyb pro nejmenší v doprovodu rodičů hravou formou říkanek a písniček, vede Jana Navrátilová 775 350 359.

Pro vstup do budovy školy používáme postranní vchod nové přístavby (doprava za budovu školy směrem ke kostelu)!

Fotodokumentace z pohybových her I a II

Vy, kteří se k nám teprve chystáte, nebojte se a přijďte! Vítán je každý, kdo chce být aktivní spolu s dětmi. Určitě nezavrhneme nové nápady ani pomocné ruce :o) Rádi se přidáváme k akcím pořádaných školou, jako jsou besídky, výlety či dny otevřených dveří apod.

Těšíme se na viděnou!
 
MOMA Morašice, z.s.

Kontakt:

Jana Navrátilová
detskyklubmoma@gmail.com
775 350 359