Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > MOMA

MOMA Morašice, z. s.

 Logo OPZ barevné

 Rodičovský spolek MOMA Morašice je zapojen do Operačního programu Zaměstnanost.

moma

Milí rodiče a přátelé školy i školky,

velice rádi Vám představujeme rodičovský spolek, jež byl založen rodiči s myšlenkou aktivního zapojení do systému vzdělávání svých dětí. Hlavním posláním spolku je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče z Morašic a blízkého okolí ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice okres Chrudim. Prakticky to znamená, že vedeme transparentní bankovní účet, kam rodiče mohou zasílat platby související se školní výukou či aktivitami školy, jako je např. platba za školu v přírodě. Na tento účet také vkládáme peníze vybrané v hotovosti na dopravu, kulturní představení, poplatky za vybrané kroužky a další. Následně proplácíme faktury a účtenky z nákupů. Stejně tak na tento účet přichází peníze za sběr papíru, výtěžky z akcí s dobrovolným vstupným či z tradičních školních jarmarků a především sponzorské dary. Z vybraných finančních prostředků pak nakupujeme pomůcky, hračky a sportovní náčiní dle potřeby. Pomáháme také při organizaci a zajištění školních akcí a některé děláme pro děti sami.

Zde můžete nahlédnout do oficiálních materiálů našeho spolku:

stanovy MOMA Morašice, z. s.

Čtvrtá členská schůze našeho spolku se konala opět v rámci podzimního rodičovského setkání na zahradě s opékáním špekáčků dne 19. 9. 2019, níže naleznete výstupy ze schůze.

Zápis ze zasedání Členské schůze a prezenční listina 2019

Číslo bankovního spojení: Fio Banka - 2501044780/2010

Aktivity pro školní rok 2019/20:

Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice

Od září 2017 do srpna 2019 fungoval Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice. K naší velké radosti podaná žádost o podporu na prodloužení projektu na základě výzvy "Místní akční skupiny Železnohorský region: OPZ – Prorodinná opatření – II." byla přijata a projekt - Podpora rodičů dětským klubem MOMA II při ZŠ Morašice, Chrudim byl doporučen k financování. Realizace navazujícího projektu potrvá 3 roky, datum zahájení je 2. 9. 2019 a ukončení 31. 8. 2022. Projekt bude opět financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, jež zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více o fungování dětského klubu naleznete v Info leták DK MOMA II.

 

Příměstský tábor MOMA 2020

POZOR - plánujeme přidání dalšího turnusu příměstského tábora v červenci. Zvažujeme dva možné termíny a rádi bychom vyšli vstříc Vám, rodičům. Proto přikládáme krátký DOTAZNÍK a prosíme o jeho vyplnění, v případě Vašeho zájmu o využití služeb PT také v červenci. Online dotazník prosím vyplňte do konce května. Děkujeme za spolupráci!

PT se uskuteční v termínech 17. - 21. 8. a 24. - 28. 8, plakát PT 2020. Přihlášku k tisku a vyplnění naleznete zde:

Přihláška na příměstský tábor pro žáka ZŠ Morašice

Přihláška na příměstský tábor pro žáky ostatních ZŠ

Vyplněné přihlášky s datem a podpisem rodičů lze odevzdávat do schránky ZŠ Morašice.

 

VLTAVA 2020

Letos opět vyplouváme, a to v termínu 26. - 29. 6. Více informací VLTAVA 2020

Těšíme se!

 

Sportovní a pohybové hry

Pondělí - Sportovní hry (žáci ZŠ), 15:30 - 17:00

Nová tělocvična vybízí k vyzkoušení všeobecných atletických a gymnastických základů a různých sportů, jako je  florbal, basketbal, volejbal (přehazovaná), baseball, badminton. Sportovní oblečení a sálová obuv je nutná! Kroužek vede Andrea Koláčková 723 618 268.

Středa - Pohybové hry (děti ve věku 0 - 3 roky), 16:00 - 17:00

Pohybovky probíhají v nové tělocvičně ZŠ a MŠ Morašice, s sebou je třeba sportovní oblečení a sálová obuv! Náplní hodiny je pohyb pro nejmenší v doprovodu rodičů hravou formou říkanek a písniček, vede Jana Navrátilová 775 350 359.

Pro vstup do budovy školy používáme postranní vchod nové přístavby (doprava za budovu školy směrem ke kostelu)!

Fotodokumentace z pohybových her I a II

Vy, kteří se k nám teprve chystáte, nebojte se a přijďte! Vítán je každý, kdo chce být aktivní spolu s dětmi. Určitě nezavrhneme nové nápady ani pomocné ruce :o) Rádi se přidáváme k akcím pořádaných školou, jako jsou besídky, výlety či dny otevřených dveří apod.

Těšíme se na viděnou!
 
MOMA Morašice, z.s.

Kontakt:

Jana Navrátilová
detskyklubmoma@gmail.com
775 350 359