Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Bezpečná škola 2017

Projekt "Bezpečná škola" realizovaný v roce 2017 

O projektu

Název poskytovatele dotace: MŠMT
Číslo rozhodnutí: 2739-63/2017-13
Dotační oblast: Bezpečné klima 2017
Název projektu: Bezpečná škola
Působnost projektu: Pardubický kraj

Poskytnuté finanční prostředky: 74 544 Kč
Čerpané finanční prostředky: 74 544 Kč
Podíl zdroje na financování projektu MŠMT: 100%

Obsah projektu - aktivit

Projektu se zúčastnili pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Morašice. Projekt měl za cíl zaměřit se na vzdělávání všech zaměstnanců školy v oblasti nácviku alternativních metod práce se školním a třídním kolektivem. Formou vzdělávání byly prožitkové semináře, které zaměstnancům umožnily získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti bezpečného klimatu ve škole. Jedním z dílčích cílů bylo osvojit si schopnost realizovat program primární prevence s třídním kolektivem. Tento kontinuální program budou následně využívat zaměstnanci pro práci s dětmi a žáky ZŠ a MŠ Morašice. Důležitou součástí celého projektu bylo supervizní setkání zaměřené na prohloubení osvojených metod práce a řešení kazuistických případů. Jednotlivé aktivity projektu - vzdělávací dny měly různá specifická zaměření: Práce s bezpečím v třídním kolektivu, Nastavení pravidel, Práce na prvním stupni (Kočičí zahrada), závěrečné supervizní setkání.

Průběh realizace projektu

Projekt byl realizován o víkendech či prázdninách formou čtyř vzdělávacích programů:

  1. Nastavení bezpečí při práci s třídním kolektivem (rozsah 8 hod.) - 13. 4. 2017 od 8 do 16 hodin v ZŠ Morašice
  2. Nastavení pravidel v třídním kolektivu (rozsah 8 hod.) - 23. 8. 2017 od 9 do 17 hodin v ZŠ Morašice
  3. Metodika pro realizaci programů primární prevence "Kočičí zahrada" (rozsah 14 hod.) - 17. - 18. 11. 2017 v Poděbradech (výjezdní setkání)
  4. Závěrečná supervizní setkání (rozsah 8 hod.) - 6. 12. 2017 v ZŠ Morašice (1. část - 4 hod.) a 13. 12. 2017 v ZŠ Morašice (2. část - 4 hod.)

EVALUAČNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU ,,BEZPEČNÉ KLIMA V ČESKÝCH ŠKOLÁCH‘‘

Tématem celého projektu byla práce s kolektivem na prvním stupni. Projektu se zúčastnilo 12 pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Morašice. Jednotlivé vzdělávací dny měly různá specifická zaměření:

Práce s bezpečím v třídním kolektivu, Nastavení pravidel, Práce na prvním stupni (Kočičí zahrada), závěrečné supervizní setkání. Toto poslední setkání sloužilo výhradně k tomu, aby mohly zaměstnanci školy sdílet již nasbírané vědomosti z přechozích seminářů, uplatněné v běžné praxi a také překážky, které se v uplatňování vyskytly.

Všechna setkání proběhla ve spolupráci s Centrem vzdělávacích aktivit organizace Semiramis, z.ú. První tři setkání vedla jedna lektorka. Tento postup se osvědčil a ukázal jako dobře zvolený, neboť v takto semknutém kolektivu malotřídní školy byl navázaný vztah s jednou lektorkou velice důležitý. Z dotazníků zpětné vazby bylo vedení lektorkou označeno jako výborné a velmi poutavé a také bylo uváděno, že lektorka již od prvního setkání měla možnost poznat kolektiv zaměstnanců a tudíž se jí podařilo další setkání připravit tak, aby byla ,,na míru‘‘ dynamice kolektivu.

Poslední supervizní setkání bylo zajištěno jinou, vyškolenou lektorkou. Ze zpětné vazby mezi zaměstnanci školy se i tato volba ukázala jako správně zvolená. Sdílení nejistot ohledně praktického uplatňování získaných informací proběhlo v bezpečně nastolené atmosféře a vyškolený lektor byl na setkání připraven.

Z celého projektu čerpali jak pedagogičtí, tak nepedagogičtí pracovníci školy. Ze získaných informací mohl čerpat kdokoliv, kdo pracuje s dětmi a utváří jejich denní svět. V takto malé, semknuté škole jsou to právě i zaměstnanci, kteří nejsou přítomni vyučování, ale děti se s nimi potkávají ve družině, v jídelně, na chodbách. Tito zaměstnanci označili nabité vědomosti za velice podnětné a důležité k pochopení světa dětí.

Společně strávený čas s kolegy a vzájemné sdílení byl jedním z důležitých splněných cílů celého projektu. Naprostá většina pracovníků školy uváděla, že měla možnost lépe poznat kolegy a našla k některým cestu a lepší porozumění. Také se zmiňovali, že by bylo vhodné vytvářet takových příležitostí víc- ať při dalším vzdělávání, tak při vlastních akcích školy.

Závěrem měli zaměstnanci možnost vyjádřit se k tématům, ve kterých by se chtěli dále vzdělávat. Uváděli oblast komunikace s rodiči, psychologie, primární prevence, motivační rozhovory, osobnostní rozvoj a technické stránky (PC atd.). Budeme doufat, že bude možnost zmíněného vzdělávání pracovníků v dalších vypsaných projektech MŠMT.