Základní škola

 Naše základní škola je školou malotřídní, některé hodiny se v jedné třídě vyučují společně dva ročníky.

Výuka v naší malotřídce není o nic horší než ve velkých školách. Naopak. U nás jsou děti od začátku vedeny k samostatnosti při práci v hodinách, běžně se zde pracuje ve skupinkách, zařazujeme projektové vyučování i jiné moderní metody. Díky malému počtu žáků se učitelé dětem individuálně věnují, mají o nich neustále přehled.  Děti ve třídách přirozeně navazují kontakt se staršími nebo mladšími spolužáky, neznáme tu šikanu. Naši školu navštěvují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci školy, pro starší žáky je zajištěna odpolední činnost v Dětském klubu MOMA (více pod záložkou MOMA), prvňáčkům zajišťujeme po domluvě doprovod k autobusu.

U nás ve škole všichni společně svačíme i obědváme ve školní jídelně, svačinky z čerstvých surovin nám chystá paní kuchařka přímo ve škole, rodiče tak mají o starost méně.  Vaříme zdravě, nepoužíváme polotovary ani chemické přísady. Využíváme výhod venkovské školy - trávíme mnoho času venku v přírodě v rámci vyučování nebo s družinou. 

Žáci mají možnost navštěvovat mnoho kroužků - jejich přehled naleznete pod odkazem Zájmové kroužky.

Rozvrh hodin přizpůsobujeme dojíždějícím žákům, dobrá dopravní dostupnost je ze všech místních částí obce Morašice a z okolních i vzdálenějších obcí (Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice, Lány, Bylany, Chotěnice, Heřmanův Městec).

Spolupracujeme s obcí a dalšími organizacemi působícími v obci a okolí (Sbor dobrovolných hasičů Morašice, Dětský oddíl Berušky Lány, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec), naše děti se podílejí na místních akcích (vítání občánků, setkání seniorů apod.).

 

Ve školním roce 2018/2019 jsou žáci rozděleni do tříd:

I. (1. ročník) - třídní učitelka Mgr. Magda Cejpková, asistentka pedagoga Ing. Jana Salfická

II. (2. ročník) - třídní učitelka Mgr. Helena Salfická

III. (3. ročník) - třídní učitelka Mgr. Jindřiška Kaplanová

IV. (4., 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Katka Kopecká, učitelka Mgr. Vendulka Krčmárová, asistentky pedagoga Mgr. Klára Hrdličková, Radka Petrovičová

 

Rozvrhy hodin:    

  1. ročník1. ročník                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročníkII..JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročníkIII..JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročníkIV. 4. ročník.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročníkIV. 5. ročník.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omlouvání žáků z vyučování:

Pro nahlášení absence žáka využívejte telefon do školní jídelny (468003633). Žáka odhlásíte ze stravování a o nemoci žáka bude zároveň informována třídní učitelka.

Informace k probíranému učivu najdete pod záložkou Základní škola - Týdenní plány.

 

Rodičovské schůzky a konzultace:

  • 20. 9. 2018 od 15:30 hod. ve třídách,
  • 12. - 16. 11. 2018 konzultace (rodiče, žák, učitel),
  • 24. 1. 2019 od 15:30 ve třídách,
  • 23. - 26. 4. 2019 konzultace (rodiče, žák, učitel).

Konzultace s jednotlivými vyučujícími lze domluvit i kdykoliv během školního roku prostřednictvím e-mailu (viz. kontakty).    

   

CO NÁS ČEKÁ 

 Přehled o akcích pro žáky a další důležité informace najdete v záložce Kalendář akcí.