Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci základní školy po skončení vyučování.

Družina v naší škole je v provozu denně od 12:00 do 15:30 hodin

V družině pracují s dětmi vychovatelky Mgr. Klára Hrdličková a Ing. Jana Salfická, v rámci družiny probíhají i zájmové kroužky pod vedením učitelek ZŠ a MŠ.

Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč za měsíc.

Pro činnost družiny využíváme zejména venkovní prostředí a prostory tříd.

Ve školní družině se děti věnují nejrůznějším činnostem. Za příznivého počasí využíváme výhod venkovské školy a trávíme většinu času venku - vycházkami do  okolí, hraním her v přírodě a sportováním na hřišti před školou. V družině se mohou děti věnovat společným hrám a soutěžím, odpočinku nebo výtvarným činnostem. V rámci družiny probíhají i kroužky.