Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Ve škole v bezpečí 2017

Ve škole v bezpečí 2017

Příjemce dotace

Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim

Právní forma

Příspěvková organizace

Zřizovatel

Obec Morašice

IČO

71010203

Adresa sídla

Morašice 59, 537 01 Chrudim

Kraj

Pardubický

Název programu

„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

Název projektu

Ve škole v bezpečí

Cíl projektu

Technické zabezpečení školy v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti. Zabezpečení budovy školy - vchodu do MŠ proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy. Umožnění personálu školy vpouštět do prostor školy cizí osoby až po ověření účelu jejich vstupu do budovy. Umožnění kontrolování vstupů do budovy.

Realizace projektu (od - do)

1. 11. 2017 - 21. 12. 2017

Navrhovaný rozpočet

38770 Kč

Skutečný rozpočet - SR

38770 Kč

% Podíl dotace

100%

Rozsah aktivit projektu

V rámci realizace projektu byl zabezpečen hlavní vchod do budovy školy - do MŠ. Proto byl navržen systém elektronického zabezpečení vstupu do budovy s možností vpuštění cizích osob do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy. Vstup do budovy školy tak je neustále
po dobu provozu školy kontrolován (monitorován). Kontrolní systém vstupu zabezpečuje dveřní interkom (komunikační systém podporující přenos hlasu a videa) zabudovaný v zápustné krabici se
stříškou u hlavního vchodu MŠ. V prostorách mateřské školy v prvním nadzemním podlaží jsou personálu k dispozici vnitřní telefony s monitorem napojené na dveře u vstupu do MŠ umožňující ověření vstupující osoby a dálkové odemčení dveří. Pro tento účel byl využit stávající elektrický otvírač. Vnitřní telefon je k dispozici v každé třídě mateřské školy. Dodání všech uvedených prvků potřebných pro zabezpečení budovy a jejich montáž včetně instalace a nastavení bylo řešeno dodavatelsky odbornou firmou. Realizací projektu vznikl 1 zabezpečený vstup do budovy, který je monitorován ze dvou tříd mateřské školy s možností dálkového otevření dveří až po kontrole
příchozího.