Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:

    Registrační číslo:

1EVO6

 

MK0GQ

5AN8N

 

RK46P

65M3Y

 

S9FCS

8H424

 

XJF77

AT1GS

 

YEWML

B01YA

 

ZE0TW

DYCS3

   


SEZNAM UCHAZEČŮ NEPŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:

  Registrační číslo:

4TL8H

 

QUCB0

A5QLZ

 

VP6UK

MENCP

   


V Morašicích dne 12. 5. 2021                                                                   Mgr. Jindřiška Kaplanová, ředitelka školy


Prosíme rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do mateřské školy, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí ve škole ve dnech 17. - 21. května 2021 v době od 6:00 do 16:00 hodin, případně v jiném termínu po telefonické domluvě. 

Děkujeme. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritérium

body

Věk dítěte k 1. 9. 2021

4 roky

4

3 roky

3

dítě dosáhne věku 3 roky do 31. 8. 2022

2

Trvalý pobyt dítěte

Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

14

smluvní obec Lány a místní část Kozojedy

7

Sourozenec ve škole

2

Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 1. 9. 2021 dovrší věku tří let, u mladších dětí bude přednostně přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením (až do naplnění kapacity). 

Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1. 9. 2021 dvou let).

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.