Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

I v letošním školním roce bude přijímací řízení do mateřské školy realizováno pouze online.

Termín zápisu do MŠ je od 3. do 7. května 2021. Elektronické podání přihlášky bude dostupné na této stránce. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritérium

body

Věk dítěte k 1. 9. 2021

4 roky

4

3 roky

3

dítě dosáhne věku 3 roky do 31. 8. 2022

2

Trvalý pobyt dítěte

Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

14

smluvní obec Lány a místní část Kozojedy

7

Sourozenec ve škole

2

Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 1. 9. 2021 dovrší věku tří let, u mladších dětí bude přednostně přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením (až do naplnění kapacity). 

Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1. 9. 2021 dvou let).

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.