Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2020/2021


SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:


M2020/

02

M2020/

05

M2020/

16

M2020/

15

M2020/

14

M2020/

07

M2020/

03

M2020/

06

M2020/

10

M2020/

09

M2020/

08

M2020/

01

M2020/

13SEZNAM UCHAZEČŮ NEPŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:M2020/

17

M2020/

04

M2020/

12

M2020/

11
V Morašicích dne 19. 5. 2020                                                              Mgr. Jindřiška Kaplanová

                                                                                                                  ředitelka školyProsíme rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do mateřské školy, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí ve škole ve dnech 20. - 29. května 2020 v době od 6:00 do 16:00 hodin, případně v jiném termínu po telefonické domluvě. 

Děkujeme. 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritérium

body

Věk dítěte k 1. 9. 2020

4 roky

4

3 roky

3

dítě dosáhne věku 3 roky do 31. 8. 2021

2

Trvalý pobyt dítěte

Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

14

smluvní obec Lány a místní část Kozojedy

7

Sourozenec ve škole

2

Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 1. 9. 2020 dovrší věku tří let, u mladších dětí bude přednostně přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením (až do naplnění kapacity). 

Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1. 9. 2020 dvou let).

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.