Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zápis dětí do MŠ Morašice na školní rok 2024/2025 se koná ve čtvrtek 9. května 2024 od 15 do 17 hod.

V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, lze domluvit náhradní termín zápisu (telefon: 468003631, e-mail: skola@skola-morasice.cz). 

Navštívit nás a prohlédnout si naši mateřskou školu můžete v den zápisu nebo kdykoliv v době provozu (denně od 6:00 do 16 hodin, tel.: 468003631).

K zápisu budete potřebovat vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Přihlášky si můžete vyzvednout v naší škole nebo jsou ke stažení zde. Na webových stránkách školy jsou zde zveřejněna i kritéria pro přijímání dětí.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (skola@skola-morasice.cz, tel.:468 003 630, 468 003 631).

 

V Morašicích dne 27. 3. 2024                                                                                 Mgr. Jindřiška Kaplanová, ředitelka školy 


Žádost o přijetí do MŠ ke stažení


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro rok 2024:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.
Kritérium body
Věk dítěte min. 3 roky ke dni 31. 8. tohoto roku 1
Trvalý pobyt dítěte
Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice 4
smluvní obec Lány 3
Sourozenci ve škole - pouze u 3letých* 1
Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 31. 8. tohoto roku dovrší věku tří let (až do naplnění kapacity). 
Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.
Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
*Kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 8. tohoto roku (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do tohoto data, body za sourozence se nezohledňují).