Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:

M2019/

11

M2019/

09

M2019/

15

M2019/

03

M2019/

10

M2019/

13

M2019/

05

SEZNAM UCHAZEČŮ NEPŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAŠICE, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim:

M2019/

04

M2019/

02

M2019/

14

M2019/

07

M2019/

08

M2019/

06

M2019/

12


V Morašicích dne 20. 5. 2019                                                               Mgr. Jindřiška Kaplanová, ředitelka školy


Prosíme rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do mateřské školy, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí ve škole ve dnech 22. - 31. května 2019 v době od 7:00 do 16:00 hodin, případně v jiném termínu po telefonické domluvě.

Děkujeme.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritérium

body

Věk dítěte k 1. 9. 2019

4 roky

4

3 roky

3

dítě dosáhne věku 3 roky do 31. 8. 2020

2

Trvalý pobyt dítěte

Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

14

smluvní obec Lány

7

Sourozenec ve škole

2

Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 1. 9. 2019 dovrší věku tří let, u mladších dětí bude přednostně přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením (až do naplnění kapacity). 

Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1 .9. 2019 dvou let).

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.