Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

 

Informace k přijímacímu řízení do mateřské školy pro děti z Ukrajiny/ Інформація про процедуру вступу до дитячого садка для дітей з України

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY oznámení (Ukrajina)ПОНАДЗВИЧАЙНИЙ ЗАПИС У ДИТЯЧІ ШКОЛИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2022/2023 (УКРАЇНА)

Žádost o přijetí do MŠ - Ukrajina/ Заявка на вступ до ВНЗ - Україна

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023:

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.

Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.

Kritérium

body

Věk dítěte k 1. 9. 2022

4 roky

4

3 roky

3

dítě dosáhne věku 3 roky do 31. 8. 2022

2

Trvalý pobyt dítěte (místo pobytu cizince)

Morašice a místní části Holičky, Janovice, Skupice, Zbyhněvice

14

smluvní obec Lány a místní část Kozojedy

7

Sourozenec ve škole

2

Dle školského zákona budou přijímány spádové děti, které k 1. 9. 2022 dovrší věku tří let (až do naplnění kapacity). 

Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let (děti, které dovrší k 1. 9. 2022 dvou let).

O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Vzdělávání v MŠ je pro předškolní děti povinné. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.