Základní škola a mateřská škola Morašice okres CHRUDIM

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Čtenářské dílny a cizí jazyky 2015

Čtenářské dílny a cizí jazyky

 logo

V rámci výzvy 56 jsme realizovali od 1. 7. do 31. 12. 2015 projekt s názvem "Čtenářské dílny a cizí jazyky.

První částí projektu byl zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Paní učitelky absolvovaly v termínu od 17. do 28. 8. 2015 zahraniční jazykový kurz pro učitele. Kurz se konal ve Velké Británii - v Londýně. Kurz zajišťovala škola "Language in London". Účastníci kurzů absolvovali výuku po dobu 10 pracovních dnů. Výuka probíhala v malých skupinách, což umožňovalo intenzivně rozvíjet komunikační dovednosti účastníků. Využívány byly především aktivizující vyučovací metody prokládané individuální péčí zaměřenou na zkvalitňování konverzačních dovedností. Díky této péči byl kurz velice přínosný. Přínosný byl i samotný pobyt v Londýně, díky němuž měly účastnice kurzu možnost poznat blíže reálie daného místa a poznatky tak mohou využívat ve své práci při výuce cizího jazyka.

V druhé části projektu jsme se zaměřili na čtenářské dílny a vybavení školní knihovny.

Ve školy byly vytvořeny 4 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 4 ročníky (2. - 5. ročník) na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahuje popis deseti Čtenářských dílen na školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo v každém z uvedených ročníků 7 Čtenářských dílen ověřujících část doloženého tematického plánu. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Bylo pořízeno celkem 635 kusů knih v papírové podobě. Zbylé Čtenářské dílny budou ověřeny dle navržených tematických plánů do konce školního roku.

Seznam literatury pořízené z projektu ke stažení zde.